Downloads

 Kahoot! QUIZ PDF

De Kahoot quiz is voor zowel de basis als de excellent training te       gebruiken.

De quiz kan direct worden gebruikt door te presenteren op een  scherm of centraal opgestelde monitor.

De studenten loggen in met hun mobiele telefoon en door het wedstrijd element is het een bewezen succes.

De quiz is klaar voor gebruik en hoeft niet worden aangepast.

Lesbrieven. PDF

Lesbrieven Embedded engineering met Arduino - Basis in

PDF A4 formaat.

Alle lesbrieven kunt u als docent  downloaden als zip of PDF bestand.

Projecten. PDF

Arduino embedded projecten in PDF A4formaat.

Alle projecten kunt u als docent downloaden als zip of PDF bestand.

Powerpoint presentaties pptx

 

Voor elke les "Arduino Basis"is een powerpoint presentatie beschikbaar.

Alle presentaties kunt u als docent gratis downloaden als zip  bestand.

Nog geen wachtwoord? stuur een email naar info@coloh.nl

Kosten administratie verwerking en verzending van ingevuld certificaat € 12,10.

 

Bestellen van een certificaat van deelname kan door een email te sturen naar info@coloh.nl met vermelding van de naam van de kandidaat.

Voor onderwijs instellingen s.v.p uw organisatie en aantal te ontvangen certificaten vermelden.